Close

Vědomí a podvědomí,akce a reakce

Taky vás někdy napadlo,kontrolovat své myšlenky?
Jednou jsem slyšela od úspěšného řečníka, větu o které jsem musela hodně přemýšlet: Každý je tam kde je, protože se tam rozhodl být…
Moc mi to nedávalo smysl, vždyť vím, že spoustu lidí není spokojených se svým životem, dělají práci, která je nebaví a spoustu dalších situací.
Začala jsem hledat pravdu a došla k tomuto poznání a souhlasit s tímto tvrzením.
Každý z nás má své vědomí.Je to tá  vědomá část, která shromažďuje informace,podle toho co posloucháme,s kým se stýkáme a na co se díváme.
Tyto  informace tvoří  naše myšlenky. To vše se nám ukládá do podvědomí, je to tá nevědomá část, na základě té potom jednáme.
Jaké jsou vaše myšlenky, jsou tvořivé láskyplné, nebo spíše negativní?
Rozhodla jsem se, že si udělám takovou disciplínu a začnu pozorovat své myšlenky.
Najednou jsem zjistila, že mé myšlenky byly spíše negativní a krytické k mé osobě, za to co jsem neudělala, nebo naopak udělala špatně. Asi to všichni znáte…
Touto selekcí, souhlasím se slovy toho řečníka, že je v naší moci změnit, kde se nacházíme tím, že změníme své myšlenky.
V moudré knize se píše: jak zasejeme,tak sklidíme.
Změníme myšlenky a tím změníme i okolností.
Jak změnit své myšlenky?
Důležité je,změnit informace. Co posloucháte,s kým se stýkáte a na co se díváte.Postupnou změnou těchto informací,změníte i myšlenky a tím i váš život.
Důležité je taky být součástí komunity, kde můžete růst a získávat inspiraci a povzbuzení.
  Přeji krásné láskylpné myšlenky Alenka Juříčková

Napsat komentář